ศาลจังหวัดนครนายก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครนายก Nakhonnayok Provincial Court

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ แนะนำรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ผู้พิพากษาอาวุโส และอำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ในภาค ๒ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conferrence

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒  แนะนำรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ผู้พิพากษาอาวุโส  และอำนวยการสำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ในภาค ๒ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conferrence


เอกสารแนบ