ศาลจังหวัดนครนายก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครนายก Nakhonnayok Provincial Court

ศาลจังหวัดนครนายก จัดโครงการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน กรณีการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดนครนายก จัดโครงการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน กรณีการปล่อยตัวชั่วคราว โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ