ศาลจังหวัดนครนายก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครนายก Nakhonnayok Provincial Court

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ