ศาลจังหวัดนครนายก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครนายก Nakhonnayok Provincial Court

ศาลจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการ “เตรียมทหารร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

ศาลจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการ “เตรียมทหารร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
          นายสนั่น  สร้อยผา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายทรงชัย  รัตนปริญญานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการ“เตรียมทหารร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก