ศาลจังหวัดนครนายก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครนายก Nakhonnayok Provincial Court

นายสนั่น สร้อยผา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก พร้อมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการในศาลจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒

 นายสนั่น สร้อยผา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก พร้อมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการในศาลจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ  แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
         นายสนั่น สร้อยผา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก พร้อมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการในศาลจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ  แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก