ศาลจังหวัดนครนายก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครนายก Nakhonnayok Provincial Court

ศาลจังหวัดนครนายก จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการอาคารศาลจังหวัดนครนายก (หลังใหม่)

ศาลจังหวัดนครนายก จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการอาคารศาลจังหวัดนครนายก (หลังใหม่)
          ศาลจังหวัดนครนายก โดยนายสนั่น สร้อยผา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก คณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างในศาลจังหวัดนครนายก จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการอาคารศาลจังหวัดนครนายก (หลังใหม่) เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก