หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครนายก Nakhonnayok Provincial Court
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 66
อ.2314/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.19/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2519/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2520/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1866/57
ไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.187/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2335/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.357/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.497/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.498/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.499/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.500/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.501/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.502/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.503/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.504/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.101/59
ไกล่เกลี่แก้ข้อหา สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.105/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.119/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.124/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.313/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.314/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.37/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.93/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.107/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.268/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.464/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.511/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.530/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.531/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.537/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.542/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.575/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.592/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.596/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.60/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.672/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.809/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.176/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.178/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.179/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.180/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.181/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.254/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.305/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.311/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.312/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.335/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.351/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.352/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.353/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.354/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.389/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.465/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.514/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.742/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.110/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.118/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.16/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.208/40
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.526/58
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.54/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.599/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.82/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.96/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.97/59
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -