ศาลจังหวัดนครนายก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครนายก Nakhonnayok Provincial Courtข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

24

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายเริงชัย ลิ้มภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดนครนายกในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณญาสมวาร(50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมสงฆ์วัดพราหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ