ศาลจังหวัดนครนายก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครนายก Nakhonnayok Provincial Court


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 47
ผบ.2093/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2094/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2130/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2132/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2234/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2322/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2323/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2409/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2775/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3029/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3030/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3031/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3070/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3075/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3076/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3077/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3078/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3079/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3084/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3113/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3114/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3115/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3120/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.148/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.261/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.626/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.116/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.152/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.157/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.158/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.159/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.160/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1747/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1788/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2024/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2031/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2176/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2248/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2396/60
นัดพบทนาย (ล.ขัง)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2477/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2485/60
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2592/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2867/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.364/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.407/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.521/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.593/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -